En stressfri studiehverdag for alle

Vi vet at lekser og innleveringer ikke er det eneste som stresser elever og studenter. Venner, fritidsaktiviteter og studielivet generelt, er alle faktorer som kan være stressende. 

Vår visjon er at ingen elever og studenter i Norge skal trenge å bekymre seg over å ikke få til lekser og studier, og at SnapMentor skal bidra til en stressfri studiehverdag for alle.

Relevant, tilgjengelig og rimelig

SnapMentor skal være relevant ved å tilby leksehjelp på mobilen, alltid være tilgjengelig, og være så rimelig  at alle uavhengig av foreldres inntekt eller dårlig studentøkonomi skal kunne bruke tjenesten.

Tilpasset opplæring og engasjement av eleven

Våre mentorer benytter en 3-stegs pedagogisk metode utviklet i  samråd med fagpersoner slik at elever og studenter som bruker SnapMentor får raskt hjelp, tilpasset sitt nivå. 

Våre partnere & støttespillere