SnapMentors bruk av personopplysninger

Behandlingsansvarlig

SnapMentor AS, org: 923 641 645 er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig).

SnapMentors personvernombud kan kontaktes på e-post snapmentor@gmail.com. Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i gjeldende personvernlovgivning

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølging av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester:

  • Tilby service knyttet til kjøp av sessions i SnapMentors kanaler

  • Tilby mulighet for å lagre betalingskort på en sikker måte (ref. PCI DSS).

  • Tilby abonnement på SnapMentor’s tjenester

  • Tilrettelegge for betaling fra foreldre-konto til konto anvendt av elev

  • Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå ved bruk av SnapMentors tjenester.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler dine personopplysninger med grunnlag i samtykket du har avgitt. Samtykket er frivillig, og kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom du ikke lenger ønsker å være en registrert kunde, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Dette gjøres i SnapMentor appen under innstillinger. 

SnapMentor kan anvende kundeopplysninger dersom dette er nødvendig for din bruk av SnapMentors tjenester, for eksempel ved en reklamasjon eller annen henvendelse fra din side.

Personopplysninger som blir behandlet

Vi behandler de personopplysninger du fyller inn når du oppretter en profil, eller samtykker til at vi får tildelt fra Google/Vipps eller andre log-in tjenester. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase. SnapMentor lagrer ikke kortinformasjon; dette håndteres av vår betalingspartner Vipps. I tillegg vil opplysninger om Session-kjøp knyttet til profilen din også lagres hos SnapMentor. Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon, med mindre du aktivt har samtykket til dette på forhånd.

Informasjonssikkerhet

SnapMentor følger kravene til informasjonssikkerhet i gjeldende personvernlovgivning. SnapMentor vil ikke overføre personopplysninger til andre aktører uten at du på forhånd aktivt har samtykket til dette, eller SnapMentor er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

Lagringstid

Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil personopplysningene om deg bli slettet. Vi vil lagre og behandle personopplysningene om deg så lenge du har en aktiv profil. Din profil hos SnapMentor og tilhørende personopplysninger vil bli slettet senest 2 år etter siste registrerte aktivitet (pålogging eller anenn henvendelse til SnapMentor). Opplysninger som er nødvendige for faktureringsformål må SnapMentor iht. regnskapslovgivningen oppbevare i 5 år. Opplysninger som lagres etter krav i nevnte lover vil kun bli behandlet for slike formål og tilgangen til opplysningene vil bli sterkt begrenset.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse kan begjæres skriftlig ved å sende e-post til snapmentor@gmail.com.

Dersom opplysningene om deg er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å sende e-post til snapmentor@gmail.com, eller ved å sende en forespørsel via tilbakemeldingsløsninger i SnapMentors digitale kanaler.

 

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger.